Vakvernieuwingscommissie Friese taal en cultuur


Voor de actualisatie van de examenprogramma's Fries is een vakvernieuwingscommissie samengesteld.

Jildou Dooper
Jildou Dooper

Procesregisseur

Gerrit Hoekstra
Gerrit Hoekstra

Vakexpert

Ans Wallinga
Ans Wallinga

Docent

Didi Toering
Didi Toering

Docent

Idske Bangma
Idske Bangma

Docent

Maaike Andringa
Maaike Andringa

Docent

Nellianne van Schaik
Nellianne van Schaik

Curriculumexpert

Anke Herder
Anke Herder

Curriculumexpert

Fotografie: Barbra Verbij