Ans Wallinga

Ans Wallinga

Contactinformatie

Ans Wallinga

Docent

Mijn naam is Ans Wallinga, docente aan OSG Singelland, het Drachtster Lyceum in Drachten. Met veel plezier geef ik daar sinds 2011 het vak Friese taal en cultuur aan de brugklas en de bovenbouw havo/vwo. Buiten de schoolmuren ben ik tevens actief voor het vak. Onder andere als secretaris van de Vereniging Leraren Levende Talen - sectie Fries, redactielid lezenvoordelijst.nl/Fries en lid van het ontwikkelteam Friese taal en cultuur van kurrikulum.frl.


Als lid van de vakvernieuwingscommissie kan ik mijn kennis van en liefde voor de Friese taal en cultuur inzetten met als doel een eigentijds programma te maken, waarbij de stem van de leerlingen en aansluiting op de maatschappij belangrijke aandachtspunten voor mij zijn. Aan het einde van het traject hoop ik met de andere commissieleden een programma op te leveren waarmee het vak toekomstbestendig is en recht doet aan verschillen.