Advieskring

De vakvernieuwingscommissie kan tijdens het proces gebruikmaken van specialistische expertise. Daarvoor richten we een advieskring in. De advieskring kijkt mee op de inhoud van de tussenproducten.

De advieskring bestaat uit:

En specifiek voor leermiddelenmakers, toetsing en examinering:

  • CvTE: André Coenders en Marjo van Vliet
  • Stichting Cito: Kim Veldhuis
  • Cedin en Afûk: Anne Marije Bloem en Lisa Boersma

Daarnaast worden tijdens dit traject ook experts op persoonlijke titel geraadpleegd. Een aantal experts daarvan is hier voorafgaand aan het traject voor benaderd, onder andere in afstemming met de vakvereniging en het mbo. Voor de aansluiting vmbo-mbo worden Wieger van Keulen en Freerk Steendam geraadpleegd.

Advieskringperiodes:

  • 27 maart tot 15 mei 2024