Didi Toering

Didi Toering

Contactinformatie

Didi Toering

Docent

Mijn naam is Didi Toering, docente Frysk en Nederlands aan het Aeres in Leeuwarden, een school voor voortgezet onderwijs (vmbo). Met heel veel plezier geef ik daar sinds een aantal jaren het vak Fries aan de brugklas.

Het lijkt mij ontzettend leuk om de examenprogramma's voor het vak Fries te actualiseren voor alle niveaus in het voortgezet onderwijs. Je probeert een mooi examenprogramma neer te zetten, zoals het vullen van je portfolio, projectmatig inhoud geven aan je lessen, lessen op maat, keuzemogelijkheden voor de vmbo-leerlingen in het derde jaar en nadenken over het examen in het vierde jaar.

Ik hoop in de toekomst dat ook de leerlingen bij ons op school het vak Fries als examen kunnen kiezen. De ambitie van de provincie en ook die van mij is dat het Fries toegankelijk moet zijn voor alle niveaus. Dat alle leerlingen examen kunnen doen in het vak van hun moedertaal, oftewel: memmetaal. Er moet dus voldoende aanbod zijn op alle Friese basis- en voortgezet onderwijsscholen voor de Friese taal en cultuur. Iedereen krijgt dan de kans om de taal op zijn niveau te leren en dat er sprake is van een doorgaande leerlijn van peuter tot promovendus.