Curriculumexperts

De curriculumexperts hebben curriculaire en vakinhoudelijke expertise en zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke en procesmatige begeleiding van de fase van beproeven. Zij halen feedback op de conceptexamenprogramma's op, wegen die en waar nodig, stellen zij de conceptexamenprogramma's bij.

Harm Selten
Harm Selten

Curriculumontwikkelaar rekenen en wiskunde

Madeleine Vliegenthart
Madeleine Vliegenthart

Vakexpert vo

Suzanne Sjoers
Suzanne Sjoers

Curriculumontwikkelaar en vakspecialist rekenen-wiskunde