Opdracht

Het ministerie van OCW gaf medio 2019 aan SLO de opdracht om de examenprogramma’s wiskunde vmbo te actualiseren. Om beter aan te sluiten bij de profielen, kreeg de vakvernieuwingscommissie de ruimte om een voorstel te doen voor vernieuwing van één of meer wiskundevakken en voor één of meer verschillende varianten van het examenprogramma.

De commissie leverde op 16 november 2022 zes conceptexamenprogramma’s op: drie voor wiskunde 1,2 en drie voor wiskunde 1.

Bekijk de opdracht van het ministerie van OCW aan SLO.

Waarom worden de examenprogramma’s wiskunde vmbo geactualiseerd?

Leerlingen krijgen steeds meer te maken met data die ze moeten begrijpen, interpreteren en gebruiken in hun dagelijkse leven en mogelijke vervolgopleidingen. Maar vmbo-leerlingen die nu het examenprogramma wiskunde volgen en door willen gaan naar de havo, sommige mbo-opleidingen of de arbeidsmarkt zijn onvoldoende toegerust om die stap te maken. De examenprogramma’s voor wiskunde vmbo zijn verouderd: ze zijn voor het laatst in de jaren '90 geactualiseerd. Ook is er in de huidige vmbo-examenprogramma's geen wiskunde dat echt past bij de kaderberoepsgerichte leerweg en er is te weinig aandacht voor het leren omgaan met grote hoeveelheden (digitale) cijfermatige informatie. Daarbij volgen niet alle leerlingen het vak wiskunde in de bovenbouw terwijl ook deze leerlingen steeds meer te maken krijgen met data in vervolgopleidingen en beroepen.

De vakvernieuwingscommissie stelt daarom twee wiskundevakken in het vmbo voor: wiskunde 1,2 en wiskunde 1. In het voorstel doet een leerling examen in één van deze twee vakken.

  • Wiskunde 1,2 is voor leerlingen die in de huidige situatie examen afleggen in het vak wiskunde. Het vak wiskunde 1,2 richt zich meer op analytisch leren denken en op het toerusten van leerlingen voor vervolgopleidingen in het mbo en de havo, waar wiskunde een significante rol heeft.

  • Wiskunde 1 is ontwikkeld voor alle leerlingen die wiskunde nu niet in hun profiel hebben. Binnen het vak wiskunde 1 ligt de focus op deze leerlingen te leren omgaan met de vele data in de maatschappij, waarbij inzicht in getallen steeds belangrijker wordt. Denk hierbij aan de informatie op producten (etiketten), brochures, infographics etc.

    Omdat wiskunde 1 een nieuw vak wordt, voert SLO een vooronderzoek uit naar de gevolgen hiervan voor de inrichting van profielen, onderwijstijd en de uitslagbepaling. Dit onderzoek vindt plaats in het schooljaar 2024/2025. In de twee daaropvolgende schooljaren worden de conceptexamenprogramma's wiskunde 1 door middel van een pilot met een cohort leerlingen beproefd. Dit gebeurt op een selectie van scholen die aan het vooronderzoek hebben meegedaan.

Lees hier meer achtergrondinformatie over de totstandkoming van de geactualiseerde examenprogramma's wiskunde.

Bekijk de updates van wiskunde hier.

Wil je dit Delen?

blijf op de hoogte

Altijd als eerste op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Meld je dan nu aan voor onze automatische updates. Je ontvangt dan een e-mail als wij een nieuwsbericht plaatsen.

Aanmelden updates

* zijn verplicht
Vakken