Welkom op het platform actualisatie examenprogramma's wiskunde vmbo!

Via dit platform blijf je op de hoogte van de actualisatie van de examenprogramma’s wiskunde vmbo.

Leerlingen krijgen steeds meer te maken met data die ze moeten begrijpen, interpreteren en gebruiken in hun dagelijkse leven en mogelijke vervolgopleidingen. Vmbo-leerlingen die nu het examenprogramma wiskunde volgen en door willen gaan naar de havo, sommige mbo-opleidingen of de arbeidsmarkt zijn onvoldoende toegerust om die stap te maken. Maar op het vmbo volgen niet alle leerlingen het vak wiskunde in de bovenbouw terwijl ook deze leerlingen steeds meer te maken krijgen met data in vervolgopleidingen, beroepen en het dagelijks leven.

Daarom heeft SLO in opdracht van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) met behulp van een vakvernieuwingscommissie de examenprogramma’s wiskunde vmbo geactualiseerd. Op 16 november 2022 overhandigde deze commissie de conceptexamenprogramma's wiskunde vmbo aan het ministerie van OCW. Met het oog op de verschillende leerwegen in het vmbo heeft de commissie zes conceptexamenprogramma’s opgeleverd:

  • Drie conceptexamenprogramma’s ter vervanging van de huidige wiskundeprogramma's: wiskunde 1,2. 
  • En drie programma’s voor leerlingen die nu geen wiskunde volgen: wiskunde 1.

Op naar de volgende fase

Nu de conceptexamenprogramma’s zijn ontwikkeld, worden ze in de onderwijspraktijk beproefd. Op dit platform lees je de vorderingen in het proces en bredere ontwikkelingen die daarvoor relevant zijn. Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de automatische updates.

Meld je aan voor updates

updates van dit vak

Beproeven van conceptexamenprogramma's en –syllabi wiskunde vmbo van start!

Beproeven van conceptexamenprogramma's en –syllabi wiskunde vmbo van start!

In deze nieuwsupdate lees je welke negen vmbo-scholen gaan meedoen aan de fase van beproeven van de conceptexamenprogramma's en –syllabi wiskunde vmbo.

Lees verder
Beproef samen met jouw school de nieuwe conceptexamenprogramma's wiskunde vmbo

Beproef samen met jouw school de nieuwe conceptexamenprogramma's wiskunde vmbo

Wil jij samen met jouw collega's de conceptexamenprogramma's en -syllabi wiskunde op het vmbo beproeven op jouw school?

Lees verder
Bekijk alle updates

waar staan we nu?

Vmbo wiskunde 1,2 en wiskunde 1

Hieronder de verschillende fases die we doorlopen voor de conceptexamenprogramma’s vmbo wiskunde 1,2 en vmbo wiskunde 1.

fase 1: Ontwikkelen conceptexamenprogramma's
fase 2: Ontwikkelen conceptsyllabi
fase 3: Beproeven conceptexamenprogramma's en -syllabi
fase 4: Opleveren handreikingen
assets/illustrations/fase

Fase 1

Ontwikkelen conceptexamenprogramma's
In vijf stappen werkt de vakvernieuwingscommissie toe naar conceptexamenprogramma's.
Op 16 november 2022 overhandigde de vakvernieuwingscommissie zes conceptexamenprogramma’s aan het ministerie van OCW: drie voor wiskunde 1,2 ter vervanging van de huidige wiskundeprogramma's en drie voor wiskunde 1 voor leerlingen die nu geen wiskunde in de bovenbouw volgen.
Lees verder

Fase 2 : In uitvoering

Ontwikkelen conceptsyllabi
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is gestart met de ontwikkeling van conceptsyllabi voor wiskunde 1,2 en wiskunde 1.
De conceptsyllabi specificeren de eindtermen die worden getoetst in het centraal examen. De conceptsyllabi worden in de zomer van 2024 opgeleverd en gepubliceerd.
Lees verder

Fase 3

Beproeven conceptexamenprogramma's en -syllabi
SLO bereidt samen met het CvTE de fase van beproeven op scholen voor. Wiskunde 1,2 in schooljaar 2024/2025 en wiskunde 1 in 2024/2027.
De drie conceptexamenprogramma's wiskunde 1,2 en syllabi worden met negen scholen beproefd. Voor wiskunde 1 vindt er in 2024/2025 een vooronderzoek plaats over de plek van wiskunde 1. De fase van beproeven van wiskunde 1 is voorzien in de schooljaren daarna in 2025/2026 en 2026/2027 met een pilot.
Lees verder

Fase 4

Opleveren handreikingen
SLO maakt handreikingen om leraren en schoolleiders te ondersteunen bij de vertaling van examenprogramma's naar onderwijs- en toetsprogramma's.
We doen dit samen met leraren, (vak)experts, vakverenigingen, lerarenopleiders en leermiddelenmakers.
Lees verder
fase 1 : Ontwikkelen conceptexamenprogramma's
Ontwikkelen conceptexamenprogramma's
In vijf stappen werkt de vakvernieuwingscommissie toe naar conceptexamenprogramma's.
Op 16 november 2022 overhandigde de vakvernieuwingscommissie zes conceptexamenprogramma’s aan het ministerie van OCW: drie voor wiskunde 1,2 ter vervanging van de huidige wiskundeprogramma's en drie voor wiskunde 1 voor leerlingen die nu geen wiskunde in de bovenbouw volgen.
Lees verder
fase 2 : Ontwikkelen conceptsyllabi
Ontwikkelen conceptsyllabi
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is gestart met de ontwikkeling van conceptsyllabi voor wiskunde 1,2 en wiskunde 1.
De conceptsyllabi specificeren de eindtermen die worden getoetst in het centraal examen. De conceptsyllabi worden in de zomer van 2024 opgeleverd en gepubliceerd.
Lees verder
fase 3 : Beproeven conceptexamenprogramma's en -syllabi
Beproeven conceptexamenprogramma's en -syllabi
SLO bereidt samen met het CvTE de fase van beproeven op scholen voor. Wiskunde 1,2 in schooljaar 2024/2025 en wiskunde 1 in 2024/2027.
De drie conceptexamenprogramma's wiskunde 1,2 en syllabi worden met negen scholen beproefd. Voor wiskunde 1 vindt er in 2024/2025 een vooronderzoek plaats over de plek van wiskunde 1. De fase van beproeven van wiskunde 1 is voorzien in de schooljaren daarna in 2025/2026 en 2026/2027 met een pilot.
Lees verder
fase 4 : Opleveren handreikingen
Opleveren handreikingen
SLO maakt handreikingen om leraren en schoolleiders te ondersteunen bij de vertaling van examenprogramma's naar onderwijs- en toetsprogramma's.
We doen dit samen met leraren, (vak)experts, vakverenigingen, lerarenopleiders en leermiddelenmakers.
Lees verder

veelgestelde vragen

blijf op de hoogte

Altijd als eerste op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Meld je dan nu aan voor onze automatische updates. Je ontvangt dan een e-mail als wij een nieuwsbericht plaatsen.

Aanmelden updates

* zijn verplicht
Vakken