Advieskring

De vakvernieuwingscommissie kan tijdens het proces gebruikmaken van specialistische expertise. Daarvoor richten we een advieskring in. De advieskring kijkt mee op de inhoud van de tussenproducten.

De advieskring bestaat uit:


En specifiek voor leermiddelen, toetsing en examinering:

  • CvTE: Laura van den Berg en Maurice Hameleers
  • Stichting Cito: Marielle Kruithof en Ruud Stolwijk
  • MEVW: Aernout Pilot

Daarnaast worden tijdens dit traject ook experts op persoonlijke titel geraadpleegd. Een aantal experts daarvan is hier voorafgaand aan het traject in samenspraak met de vakvereniging voor benaderd.