ERK

1–2 van 2 artikelen
Redactie

Artikel: Positie van het Europees Referentiekader in te actualiseren examenprogramma’s moderne vreemde talen

SLO heeft een verkenning uitgevoerd naar de optimale vorm van formalisatie van het ERK in kerndoelen en examenprogramma’s. Het ministerie van OCW neemt de aanbevelingen van SLO over.

Lees verder...
03 juni 2022 Ongeveer 2 minuten
Redactie

Curriculaire uitdaging: ERK

In de startnotitie staat dat het Europees Referentiekader (ERK) een meer prominente rol moet krijgen in de examenprogramma's moderne vreemde talen. Bekijk hier de bijdrage tijdens het webevent.

Lees verder...
30 mei 2022 Ongeveer minder dan een minuut