Actualiseren van het onderwijs doen we samen

Redactie Geplaatst op 22 maart 2024

Een mijlpaal in de afstemming tussen primair onderwijs, voortgezet onderwijs en de kennisbases van de lerarenopleidingen. Zo kun je de samenwerking tussen SLO en 10voordeleraar wel noemen. Op 18 maart stonden we gezamenlijk op het Velon Congres om te vertellen over (het doel van) deze samenwerking. Hoe zijn de actualisatie en de herijking van de kennisbases ingericht? En hoe vindt de onderlinge afstemming plaats?

Samenwerking tussen SLO en 10voordeleraar

SLO ontwikkelt actuele conceptkerndoelen en -examenprogramma’s. Daarvoor vindt regelmatig uitwisseling met 10voordeleraar plaats over de herijking van de kennisbases. Doel is dat de actualisatie van de kerndoelen en examenprogramma’s wordt meegenomen in de herijking van de kennisbases, zodat pas afgestudeerde leraren hun leerlingen goed kunnen begeleiden bij het verwerven van kennis volgens de nieuwe kerndoelen en examenprogramma’s.

Om te zorgen voor voldoende afstemming vinden regelmatig overleggen plaats en worden de tussenproducten van de kerndoelenteams en de vakvernieuwingscommissies bijvoorbeeld met 10voordeleraar gedeeld. Ook worden SLO'ers betrokken bij de legitimering en validering van de conceptkennisbases als die worden opgeleverd.

In gesprek met deelnemers tijdens het Velon Congres

Tijdens de workshop op het Velon Congres gingen SLO’ers Mirjam Brand en Gerdineke van Silfhout samen met collega's Gitte Hoogland, Gerrit Beunk en Mark Boiten van 10voordeleraar met deelnemers in gesprek. Daarbij stond de vraag centraal: hoe kunnen geactualiseerde kerndoelen en eindtermen - met name op het gebied van de basisvaardigheden Nederlands en rekenen en wiskunde - een rol spelen in de uitwerking van de kennisbases?

Het leverde een mooi gesprek op, waarbij deelnemers concrete suggesties meegaven voor de herijking:

  • Taalgericht vakonderwijs moet niet alleen generiek maar ook vakspecifiek een plek krijgen in de kennisbases, waarbij de al opgeleverde conceptkerndoelen goede houvast bieden;
  • Waak ervoor dat het idee ontstaat dat elke leraar in opleiding alles individueel moet kennen en kunnen, terwijl in de praktijk juist de kracht zit in samenwerken en binnen het team verantwoordelijkheden worden belegd.
  • Onderzoek of de vaste opbouw van kerndoelen en eindtermen met doelzin – uitwerking – te denken valt aan ook bruikbaar is voor het beschrijven van de vakspecifieke kennisbases, met name de Te denken valt aan als illustraties en voorbeelden.
  • Beschrijf het curriculumbekwaam handelen niet alleen in het generieke deel, maar beschrijf het ook vakspecifiek, zodat studenten weten hoe ze om moeten gaan met leermiddelen.

Meer over de kennisbases

Elke lerarenopleiding heeft een landelijke kennisbasis, waarin de kennis en vaardigheden zijn vastgelegd die een pas afgestudeerde leraar moet beheersen. Per opleiding is er straks één kennisbasis met een generiek deel en een vakdeel.

Een kennisbasis legt een brede en gemeenschappelijke basis vast. De hogescholen implementeren de inhoud van de kennisbases in hun eigen onderwijs- en toetsprogramma’s. In de uitwerking is ruimte voor de profilering van de verschillende hogescholen. De kennisbases dekken het gehele desbetreffende werkterrein: basisonderwijs, tweedegraadsgebied en eerstegraadsgebied. Meer informatie over de herijking van de kennisbases is te vinden op de website van 10voordeleraar.

Wil je dit Delen?

blijf op de hoogte

Altijd als eerste op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Meld je dan nu aan voor onze automatische updates. Je ontvangt dan een e-mail als wij een nieuwsbericht plaatsen.

Aanmelden updates

* zijn verplicht
Vakken