Thijs Goedegebure

Thijs Goedegebure

Contactinformatie

Thijs Goedegebure

Curriculumexpert

In het eerste jaar van de actualisatie zat ik als docent in de commissie. Vanaf schooljaar 2023-2024 werk ik mee aan de actualisatie als curriculumontwikkelaar mens en natuur. Ik heb een achtergrond in de biomedische wetenschappen en heb tien jaar lesgegeven aan heterogene niveauklassen op een (voormalige) middenschool in de vakken biologie, science en scheikunde. Daarnaast houd ik mij bij de SLO bezig met het vakgebied digitale geletterdheid.