Peter Visser

Peter Visser

Contactinformatie

Peter Visser

Docent havo/vwo O&O

Ik ben Peter Visser en alweer een paar decennia afgestudeerd bioloog en biologiedocent. Ik woon met mijn gezin, vrouw en drie kinderen in Meppel en werk daar op CSG Dingstede. Volleyballen, klussen, tuinieren, tekenen en lezen doe ik graag wanneer ik tijd over heb.


De afgelopen jaren heb ik veel kunnen en mogen doen in het onderwijs, zoals de PWS-coördinatie, technatorschap en natuurlijk docent O&O en biologie. Mijn passie ligt bij het ontwikkelen van lessen, lesmaterialen, waarin verbindingen tussen VO – HO – maatschappij de leidraad zijn. Verder vind ik het optimaliseren van je werkomgeving en het organiseren van beter onderwijs erg belangrijk. Mijn insteek daarbij is om leerlingen en collega’s te enthousiasmeren en hun competenties te vergroten.


In de vorige vernieuwing van de examenprogramma’s was ik één van de docenten die concept/context modules hebben ontwikkeld voor het vak biologie. Voor O&O heb ik meegekeken en meegedacht bij de opzet van het eerste examenprogramma. Verder heb ik me binnen het O&O onderwijs vooral gericht op de proces- en productbegeleiding. Deze heb ik gestroomlijnd met behulp van rubrics gericht op het ‘guided inquiry’. De achterliggende motivatie daarvoor was om meer grip te krijgen op de monitoring van de competentie ontwikkeling bij leerlingen. Dit heb ik vervolgens ook weer gedeeld binnen scholingsweken van de Stichting Technasium. Ook leuk om te noemen is dat ik alweer wat jaartjes een docent ontwikkelteam (DOT) coach aan de VHL in Leeuwarden.


Om de zoveel tijd stort ik me dus graag op een nieuwe uitdaging. De vakvernieuwing natuurwetenschappelijke vakken kwam op het juiste moment. Persoonlijk hoop ik dat we in het nieuwe examenprogramma meer recht kunnen doen aan het procesdeel en de competenties waar leerlingen zich in ontwikkelen. In het groter geheel ben ik benieuwd naar de eisen voor het nieuwe examenprogramma die komen vanuit de mensen die in de praktijk werken met O&O.