Michiel Kroon

Michiel Kroon

Contactinformatie

Michiel Kroon

Docent havo/vwo biologie

Mijn naam is Michiel Kroon. Sinds de geboorte van mijn zoon in 2011 ben ik werkzaam in het onderwijs als docent biologie. Ik ben uit het bedrijfsleven gestapt naar een plek waar jongvolwassenen zich voorbereiden op hun deelname aan de maatschappij. Een samenleving in het klein waar je fouten mag maken en waar er vanuit verbinding geleerd kan worden.


Een belangrijk doel dat ik mij als docent gesteld heb, is dat ik wil bijdragen aan een betere maatschappij en wereld. De jeugd van nu zijn de beleidsmakers van de toekomst. Jongvolwassenen blootstellen aan het prachtige vak biologie, discussiëren met ze over de toekomst van de wereld en hen verwonderen met onze prachtige natuur, leidt volgens mij tot een waardering voor het leven. De mensheid heeft op dit moment een hoop uitdagende vraagstukken op te lossen. Kennis over de biologie speelt een belangrijke rol in het vinden van deze oplossingen.


Aan deze oplossingen hoop ik een bijdrage te kunnen leveren door zowel onderwijs te geven en te ontwerpen. Het lijkt mij heel leerzaam en leuk om samen met vakcollega’s na te denken over een vernieuwd examenprogramma. Deelname aan de vakvernieuwingscommissie natuurwetenschappelijke vakken geeft mij de kans om mijn ambities mee te nemen in het onderwijs van de toekomst.