Micha Ummels

Micha Ummels

Contactinformatie

Micha Ummels

Vakexpert havo/vwo biologie

Als voormalig biologiedocent (tot 2021) is het altijd mijn streven geweest om jongeren de complexheid en de schoonheid van het leven te laten herkennen en zich erover te verwonderen. Aandacht voor een nieuwsgierige en onderzoekende houding vind ik daarbij misschien nog wel belangrijker dan het geven van de juiste antwoorden. Ik heb gemerkt dat leerlingen het vaak lastig vinden om samenhang te zien tussen biologische concepten en deze concepten wendbaar te gebruiken in verschillende situaties of toepassingen. Daarom heb ik naast mijn docentschap een promotieonderzoek gedaan naar manieren om deze conceptuele samenhang te bevorderen binnen concept-contextonderwijs.


Momenteel werk ik als universitair docent en lerarenopleider aan het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht. Vanuit mijn rol als vakdidacticus en lerarenopleider ben ik erop gericht om aanstaande biologieleraren te laten groeien in hun rol als docent voor de klas. Daarnaast ben ik in mijn onderzoek geïnteresseerd in de didactiek van de biologie en manieren waarop leraren (in-opleiding) zo betekenisvol mogelijk kunnen leren.


Ik kijk ernaar uit om als vak-expert biologie havo/vwo een bijdrage te leveren aan de curriculumvernieuwing en daarbij zowel mijn eigen onderwijservaringen als die van de huidige en toekomstige generatie biologiedocenten mee te nemen. Ik wil graag voortbouwen op wat er goed is aan het huidige curriculum. Daarnaast zie ik het als een uitdaging om het nieuwe biologie curriculum af te stemmen op wat de maatschappij vraagt van jongeren wat betreft kennis, attitude en vaardigheden.