Martin Vos

Martin Vos

Contactinformatie

Martin Vos

Vakexpert vmbo scheikunde

Ik ben als opleider werkzaam voor 1ste en 2de graads-lerarenopleiding Scheikunde én voor de Master Leren en Innoveren van Fontys Hogescholen. Hiernaast ben ik als onderzoeker betrokken bij diverse onderzoeksprojecten van het lectoraat Wendbare onderwijsprofessionals. Samengevat over mijn achtergrond: in 2002 heb ik mijn master Moleculaire Wetenschappen in Wageningen afgerond. Na twee jaar organisch-chemisch onderzoek gedaan te hebben aan de KU-Leuven, heb ik in 2005 mijn lesbevoegdheid scheikunde aan de TU-Eindhoven gehaald. Na in 2010 mijn vakdidactische promotie-onderzoek te hebben afgerond, heb ik tot 2020 als docent scheikunde op De Nieuwste School gewerkt.


Vanuit mijn rol als onderzoeker, opleider en docent vind ik betrokkenheid bij curriculumontwikkeling belangrijk. Om die reden was ik lid van het ontwikkelteam Mens & natuur van curriculum.nu en recent lid van de syllabuscommissie Scheikunde. Ik hoop, door nu deel te nemen aan de vakvernieuwingscommissie Natuurwetenschappelijke vakken, een verdere bijdrage te leveren aan het scheikundecurriculum.