Kim Krijtenburg

Kim Krijtenburg

Contactinformatie

Kim Krijtenburg

Vakexpert havo/vwo natuurkunde

Ik ben Kim Krijtenburg en ik werk als vakdidacticus en onderzoeker bij het Freudenthal Instituut aan de Universiteit Utrecht. Als vakdidacticus probeer ik leraren-in-opleiding te inspireren, te motiveren om de schoonheid en het belang van de natuurkunde te laten zien en ze visie te laten vormen met betrekking tot modellen en de aard van de natuurwetenschap. Als onderzoeker vind ik het erg interessant hoe het denken van scholieren zich ontwikkelt bij het leren van moderne natuurkunde en hoe we ons onderwijs kunnen vormgeven om hier goed op aan te sluiten. Daarom ben ik o.a. betrokken bij onderzoek naar begripsproblemen bij quantummechanica en het visualiseren van gedachte-experimenten bij de speciale relativiteitstheorie.


In het huidige natuurkundeprogramma is er meer aandacht voor actuele natuurkunde en de aard van de natuurwetenschap. Dit vind ik een goede ontwikkeling en ik denk dat het nu vooral belangrijk is om te zorgen voor een coherent en goed samenhangend curriculum, waarbij de onderwerpen goed op elkaar aansluiten en leerlingen verbanden gaan zien tussen de verschillende domeinen. Een belangrijke uitkomst van mijn onderzoek naar de didactiek van de quantummechanica was dat het belangrijk is dat leerlingen voldoende relevante voorkennis hebben, dat ze begrijpen wat natuurkundige modellen zijn en dat er goede verbindingen worden gelegd tussen nieuwe en eerder opgedane kennis. Vanuit dit perspectief wil ik graag een bijdrage leveren aan de vakvernieuwingscommissie.