Jeff Gradener

Jeff Gradener

Contactinformatie

Jeff Gradener

Vakexpert vmbo biologie

Mijn naam is Jeff Gradener. Ik ben als lerarenopleider Biologie verbonden aan Instituut Archimedes, de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht. Daar geef ik aan de Bachelor- en Masteropleiding les in biologie en vakdidactiek.


Na het afronden van de studies biologie en scheikunde aan diezelfde lerarenopleiding en chemische biologie aan de Universiteit Utrecht ben ik aan het werk gegaan in het onderwijs. Daar heb ik in het MBO en het VO jarenlang als leraar biologie, scheikunde en ANW gewerkt.


Naast het verzorgen van onderwijs is het ontwikkelen en ontwerpen ervan een rode draad in mijn werkzaamheden. Contextrijkheid, de grenzen van en de samenhang tussen de disciplines zijn hierbij steeds terugkerende thema’s. Het ontwerpen doe ik nog altijd met veel enthousiasme.


Ik kijk er dan ook naar uit om binnen het SLO-team aan de slag te gaan en met elkaar de examenprogramma’s voor de natuurwetenschappelijke vakken te herschrijven. Hierbij heb ik voor ogen dat we een product afleveren waarmee onderwijsontwerpers en -auteurs eigentijdse onderwijsmaterialen voor leerlingen kunnen ontwikkelen.