Gjalt Prins

Gjalt Prins

Contactinformatie

Gjalt Prins

Vakexpert havo/vwo scheikunde

Ik ben momenteel als vakdidacticus en onderzoeker werkzaam bij het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht voor de 1ste graads-lerarenopleiding Scheikunde én voor de Master Science Education and Communication. Vanuit mijn functies vind ik betrokkenheid bij curriculumontwikkeling belangrijk en boeiend. Een curriculum actualiseren vraagt om voldoende aandacht voor funderende begrippen en vaardigheden, zo mogelijk gepositioneerd in een realistische chemie-gerelateerde context. Zodat bij de doelgroep een authentiek beeld ontstaat van de bijdrage van het vakgebied scheikunde aan onze maatschappij. En dit alles rekening houdend met de connecties en dwarsverbanden met de aanpalende (school)vakken. Het eindexamenprogramma vormt een blauwdruk van het curriculum waarin de uitgangspunten en onderliggende keuzes zichtbaar worden en geformaliseerd zijn. Ik hoop, door deelname aan de vakvernieuwingscommissie natuurwetenschappelijke vakken, hieraan invulling te kunnen geven en een constructieve bijdrage te leveren aan het scheikundecurriculum. Behalve mijn functies als vakdidacticus en onderzoeker ben ik ook jarenlang werkzaam geweest als scheikundedocent in het VO. Ik kan dus ook deze ervaringen inbrengen. Ik heb in de afgelopen jaren een uitgebreid netwerk van scheikundedocenten in Nederland opgebouwd en met hen ga ik graag in gesprek over de curriculum uitdagingen die voor ons liggen.