Erik Woldhuis

Erik Woldhuis

Contactinformatie

Erik Woldhuis

Curriculumexpert natuurkunde en NLT

Mijn naam is Erik Woldhuis. Ik werk nu bijna 6 jaar bij SLO als curriculumontwikkelaar natuurkunde. En vanuit die functie ben ik curriculumexpert natuurkunde en NLT bij de vakvernieuwingscommissie. Voor ik bij SLO werkte, heb ik voor de klas gestaan in Groningen en Rotterdam. Ik ben in Leiden gepromoveerd op het stromen van schuim. In mijn werk voor SLO heb ik aan verschillende curriculumvernieuwingstrajecten meegewerkt: curriculum.nu, de herziening van de havo/vwo syllabi en ook een traject voor de Europese scholen. Maar al zo lang als ik bij SLO werk, wordt gezegd dat onze vakken in het vmbo ‘bijna aan de beurt’ zijn. Ik ben dan ook hartstikke blij dat we daar nu eindelijk mee kunnen starten.