Elise van Beek

Elise van Beek

Contactinformatie

Elise van Beek

Docent havo/vwo O&O

Mijn naam is Elise van Beek en ik werk ik inmiddels als alweer meer dan 8 jaar met veel plezier in het onderwijs op het Linde College. Bij mijn start binnen ons technasium viel me meteen op dat het een hele mooie plek is voor jongeren om zich te ontwikkelen en voor te bereiden op een vervolgstudie en ik vind het als docent heel waardevol dat ik daar een bijdrage aan kan leveren.


Wel merkte ik dat leerlingen zelf hun leer- en ontwikkelingsprocessen veelal niet goed konden verwoorden en dat de ontwikkeling vaak onbewust verliep. Als docent en technator heb ik er een speerpunt van gemaakt om leerlingen meer bewust te maken van wat zij leren bij het vak onderzoeken en ontwerpen en hen meer duidelijkheid te geven hoe wij dit als docenten beoordelen. Op dit onderdeel heeft ons technasium een mooie ontwikkeling doorgemaakt en naar mijn idee kan de actualisatie van de eindexamenprogramma’s dit nog verder versterken.


De insteek van de commissie spreekt mij zeer aan en daarom ben ik heel blij dat ik dit tweede jaar onderdeel mag uitmaken van de commissie en een bijdrage mag leveren aan de totstandkoming van een nieuw examenprogramma. Ik zie veel kansen om hiermee het vak Onderzoeken en Ontwerpen voor de leerlingen nog waardevoller te maken. De gezamenlijke architectuur en het zoeken naar de overeenstemming in vaardigheden en taal tussen de verschillende natuurwetenschappelijke vakken is mijn inziens van grote waarde voor onze leerlingen. Daarnaast biedt het ons als docenten veel mogelijkheden voor betekenisvolle gesprekken over hetgeen de leerlingen leren bij deze vakken en hoe wij meer kunnen samenwerken. Met veel energie wil ik graag verder meedenken over de kern van het vak en de vertaling hiervan naar de eindtermen.