Arjen Nawijn

Arjen Nawijn

Contactinformatie

Arjen Nawijn

Vakexpert havo/vwo O&O

Ik ben als opleider werkzaam aan de lerarenopleiding voor de beroepsgerichte vakken aan de Aeres Hogeschool Wageningen (AHW). De bacheloropleidingen van AHW leiden op tot docent in het beroepsonderwijs of kennismanager in het bedrijfsleven.

Ik ben afgestudeerd als (milieu)bioloog en onderwijskundige. Mijn carrière ben ik begonnen als docent biologie en algemene natuurwetenschappen (ANW) in het voortgezet onderwijs. Vanuit mijn milieukundige en onderwijskundige achtergrond houd ik me zowel binnen de hogeschool als daarbuiten bezig met scholing van docenten op het gebied van ‘leren voor duurzame ontwikkeling’. En visie op onderwijs die vraagt om vakoverstijgend onderwijs dat zoveel mogelijk verbonden is met de omgeving van de school. Mijn onderwijsgevende taken zijn gericht op studieloopbaanbegeleiding en het begeleiden van afstudeeronderzoek. Daarnaast ben ik als docent-onderzoeker betrokken bij het lectoraat Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers. In mijn verschillende onderzoeksprojecten is er aandacht voor de wijze waarop (masteropgeleide) docenten invulling geven aan het onderzoekend werken aan onderwijsvraagstukken.

Door deel te nemen aan de vakvernieuwingscommissie Natuurwetenschappelijke vakken hoop ik een bijdrage te leveren aan het curriculum van de vakoverstijgende vakken O&O en NLT.