Downloads

6 van 21 downloads
Artikel
31-01-2024

Startnotitie klassieke talen

Interview
31-01-2024

Interview Van 12 tot 18 - 'Focus op vakinhoudelijke én leerplankundige kwaliteit'

Artikel
25-03-2024

Startnotitie Nederlands

Startnotitie moderne vreemde talen

Artikel
25-03-2024

Vakkenstructuur wiskunde vwo

Artikel
31-01-2024

Startnotysje Fryske taal en kultuer