Daniela Fasoglio

Daniela Fasoglio

Contactinformatie

Daniela Fasoglio

Curriculumexpert

Talen zijn mijn passie. Na een studie Duitse en Engelse taal- en letterkunde heb ik eerst als tolk/vertaalster, lexicograaf en materiaalontwikkelaar gewerkt. Ik heb lesgegeven in verschillende onderwijssectoren: wo, hbo, vwo en (heel kort) havo. Sinds begin jaren 2000 werk ik als curriculumontwikkelaar bij SLO, waar ik me sterk maak voor betekenisvolle talencurricula in het Nederlandse onderwijs. Ik houd me bezig met verschillende thema’s onderliggend aan het Europees Referentiekader (ERK), zoals de rol van de taalgebruiker als bemiddelaar tussen sprekers, teksten, talen en taalvariaties en de inzet van het eigen meertalige en culturele repertoire in de communicatie.


Binnen SLO heb ik meerdere projecten gecoördineerd, waaronder een meerjarig ERK-masterplan met als een van de belangrijkste producten het portaal erk.nl. Ik was verantwoordelijk voor een driejarige examenpilot Chinees, dat uiteindelijk heeft geleid tot de invoering van het examenvak Chinees in het vwo. Ook ben ik betrokken geweest bij projecten en activiteiten rondom kwaliteitsborging van het schoolexamen, formatieve evaluatie en interculturele competentie.


Sinds een paar jaar ben ik lid van de ERK-expertgroep bij de Raad van Europa. Met deze groep heb ik gewerkt aan een verzameling van case studies uit verschillende Europese landen rondom de nieuwe schalen van het Companion Volume voor mediation, digitale communicatie en meertaligheid. Door de examenprogramma’s moderne vreemde talen te moderniseren, kunnen we de relevantie van talenonderwijs voor de ontwikkeling van de leerlingen zichtbaarder maken en leraren faciliteren in het vormgeven van een aansprekend schoolcurriculum. Deze unieke kans grijp ik met beide handen aan.