Claire Smulders

Claire Smulders

Contactinformatie

Claire Smulders

Vakexpert Chinees

Ik ben geboren in een multicultureel nest met een Chinees-Belgische moeder en Nederlandse vader en opgegroeid in Brussel. Daar behaalde ik op de Europese School in een meertalige setting het Europese Baccalaureaat (Gymnasium B). Het ontwikkelen van interculturele communicatieve competentie is mij met de paplepel ingegoten. De verrijking en het plezier dat ik in deze ontwikkeling ervoer, zette ik voort tijdens de studie Talen en Culturen van China aan de Universiteit Leiden, Beijing University en Taipei Normal University. Met name in Peking herkende ik weer het voor mij aloude gevoel van verbroedering van volkeren. Denk aan jongeren uit alle windstreken die zich niets aantrokken van politieke restricties en historisch bepaalde vooroordelen. In plaats daarvan leerden zij in levensechte alledaagse situaties elkaars taal, normen en waarden kennen en waarderen. Men leerde over zichzelf en van elkaar.


Deze jaren vormden de basis voor mijn loopbaan: sinds 1986 ben ik werkzaam in het onderwijs op zowel academisch niveau als in het voortgezet onderwijs. Ik richt me in de begeleiding van leerlingen en studenten op het versterken van de volgende vaardigheden: verbinden, verdiepen, verrijken en niet in de laatste plaats reflecteren. Deze vaardigheden zijn voor mij de instrumenten voor het bereiken van de volgende algemene doelen in het onderwijs: persoonsvorming, socialisatie en kwalificatie voor vervolgonderwijs en beroep.


Bij het vak Chinees staat de motivatie onder leerlingen om het vak te kiezen of na aanvang door te zetten de laatste jaren onder druk. Een groeiende negatieve beeldvorming in de pers en sociale media over sommige culturen en cultuurgroepen gerelateerd aan de kleine moderne vreemde talen helpt wat dat betreft niet bepaald mee. Een andere oorzaak hiervoor kan wellicht ook gezocht worden in de huidige eindtermen van die eindexamenvakken.
We moeten meer aansluiting zoeken bij wat jongeren eigenlijk zoeken in verbinding met hun peers van de gekozen culturele doelgroep.

Denk daarbij aan het op interculturele, talige en creatieve wijze kunnen uitwisselen en begrijpen van elkaars dagelijkse ervaringen, standpunten, idee├źn en waarden. In de vakvernieuwingscommissie zal ik mij daarom op verschillende onderwerpen richten, zoals het in de eindtermen meer uiting geven aan het kunnen uitvoeren van levensechte taal gerelateerde en cultuur gerelateerde hele taken. Ook wil ik me richten op de ontwikkeling van interculturele competentie, het kunnen ontwerpen en begrijpen van creatieve taalvormen, reflecteren op het leerproces en formatieve toetsing.