Carolina de Groot

Carolina de Groot

Contactinformatie

Carolina de Groot

Vakexpert Spaans

¡Hola! Mijn naam is Carolina de Groot en met heel veel plezier werk ik als docente Spaans op het Amadeus Lyceum te Vleuten en als vakdidactica Spaans aan de Interfacultaire Lerarenopleiding (ILO) van de UvA. De combinatie van deze twee banen maakt dat ik, samen met collega’s, veel leerlingen en studenten kan begeleiden bij zowel het (aan)leren van het Spaans als vreemde taal als het besef dat met het beheersen van een taal nieuwe werelden ontsloten kunnen worden.


Het spreken en gebruiken van het Spaans en het aanwakkeren van de nieuwsgierigheid naar de rijkdom van de Spaanstalige wereld vormen de kern van mijn onderwijs. Je verhouden tot de ander en bewustwording van jezelf en de ander door middel van cultuur en literatuur spelen daarbij een grote rol. Dit is ook de reden dat ik graag lid wilde worden van de vakvernieuwingscommissie voor Spaans: gezamenlijk het curriculum actualiseren om hoogwaardig, prikkelend, rijk en communicatief taalonderwijs te kunnen bieden waarmee leerlingen hun wereld kunnen vergroten.