"" downloads

12 downloads

Startnotitie burgerschap

Artikel
25-03-2024

Lees meer over de actualisatie - Download de infographic (pdf, 1 mb)

Artikel
03-10-2023

Infographic actualisatie examenprogramma's

Interview
31-01-2024

Interview Van 12 tot 18 - 'Focus op vakinhoudelijke én leerplankundige kwaliteit'

Artikel
25-03-2024

Startnotitie Nederlands

Startnotitie natuurwetenschappelijke vakken

Startnotitie moderne vreemde talen

Erk Artikel
25-03-2024

Positie van het Europees Referentiekader in te actualiseren examenprogramma’s moderne vreemde talen

25-03-2024

Startnotitie

Artikel
25-03-2024

Vakkenstructuur wiskunde havo

Artikel
25-03-2024

Infographic: Aktualisaasje fan de eksamenprogramma’s

Artikel
25-03-2024

Vakkenstructuur wiskunde vwo

1