René van der Veen

René van der Veen

Contactinformatie

René van der Veen

Docent havo/vwo natuurkunde

Mijn naam is René van der Veen. Ik ben geboren en getogen op de Drentse Hondsrug. In de jaren negentig ben ik naar Groningen verhuisd om natuurkunde te studeren met het doel om natuurkundeleraar te worden. Aansluitend heb ik een bevoegdheid voor het bovenbouwvak informatica behaald. Ik woon in Groningen met mijn gezin dat verder bestaat uit mijn partner en twee middelbare scholieren.


Ik heb meer dan twintig jaar ervaring in het voortgezet onderwijs. Op dit moment werk ik op het Augustinuscollege in Groningen als docent natuurkunde en informatica. Buiten de schoolmuren ben ik actief bij onder meer de jaarlijkse examenbespreking op de RUG en als spreker op conferenties (Woudschoten, I&I) en scholen. Voor het vak informatica heb ik in samenwerking met het SLO lesmateriaal ontwikkeld voor enkele keuzethema’s van het nieuwe examenprogramma.


Ik vind het een eer om voor het natuurkundeonderwijs in de vakvernieuwingscommissie plaats te nemen en zo een bijdrage te mogen leveren aan het natuurwetenschappelijk onderwijs van de toekomst. Een examenprogramma met samenhang en een goede afstemming met andere vakken is daarbij van belang. Daarnaast vind ik het wenselijk om goed te kijken en luisteren naar wat onze leerlingen in de toekomst nodig hebben en oog te houden voor de uitvoerbaarheid van vernieuwingen in de lespraktijk.