"" downloads

10 downloads
Interview
25-03-2024

Interview Van 12 tot 18 - 'Focus op vakinhoudelijke én leerplankundige kwaliteit'

Artikel
25-03-2024

Infographic actualisatie examenprogramma's

Artikel
25-03-2024

Startnotitie Nederlands

Startnotitie natuurwetenschappelijke vakken

Startnotitie moderne vreemde talen

Erk Artikel
25-03-2024

Positie van het Europees Referentiekader in te actualiseren examenprogramma’s moderne vreemde talen

Startnotitie burgerschap

Artikel
25-03-2024

Infographic: Aktualisaasje fan de eksamenprogramma’s

Whitepaper
14-05-2024

Naar een nieuw examenprogramma en examen in vier fasen

Whitepaper
14-05-2024

Vormen van beproeven

1