Downloads

12 van 27 downloads
Artikel
13-05-2024

Frysk: foaroprinner yn fuortset ûnderwiis

Artikel
25-03-2024

Startnotitie klassieke talen

Whitepaper
14-05-2024

Naar een nieuw examenprogramma en examen in vier fasen

Artikel
25-03-2024

Artikel NVOX #4: Op naar meer samenhang in de bètavakken

Artikel
25-03-2024

Artikel NVOX: Actualisatie van de examenprogramma's - Welke kant gaat het op?

Artikel
25-03-2024

Nieuwe examenprogramma’s voor maatschappijleer in zicht

Artikel
25-03-2024

Startnotitie Nederlands

Startnotitie natuurwetenschappelijke vakken

Artikel
25-03-2024

Vakkenstructuur wiskunde vwo

Artikel
25-03-2024

Startnotysje Fryske taal en kultuer

Artikel
13-05-2024

Fries: voorloper in voortgezet onderwijs

Whitepaper
14-05-2024

Vormen van beproeven