Vakvernieuwingscommissie Nederlands

Voor de actualisatie van de examenprogramma's Nederlands is een vakvernieuwingscommissie samengesteld.

Fotografie: Barbra Verbij