Jocelijn Pleumeekers

Jocelijn Pleumeekers

Contactinformatie

Jocelijn Pleumeekers

Curriculumexpert

In 2007 startte ik, als kersverse docent, in het voortgezet speciaal onderwijs. Daar gaf ik met veel plezier Nederlands aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of andere communicatieve beperking. Mede door deze leerlingen en de uitdagingen die hun beperkingen met zich meebrengen bij het eigen maken van de taal, is mijn interesse in taalontwikkeling en het taalonderwijs sterk aangewakkerd. De afgelopen veertien jaar specialiseerde ik me dan ook meer en meer in taal door verschillende cursussen en opleidingen te volgen, waaronder de lerarenopleiding Nederlands en onderwijswetenschappen, en deelde ik de expertise die ik opdeed met vele anderen. Zo heb ik ook nascholing gegeven aan leraren over taalontwikkeling, - beleid en didactiek.


Ik werk nu ruim een jaar als curriculumexpert Nederlands vo bij SLO. Vanuit deze rol mag ik meedenken in het kerndoelentraject en over de actualisatie van de examenprogramma's Nederlands. De ervaringen die ik opgedaan heb in de onderwijspraktijk, zoals de manier waarop docenten de huidige kerndoelen interpreteren en hoe leerlingen het huidige onderwijs in de Nederlandse taal ervaren, bieden een goed uitgangspunt voor het gesprek met de andere professionals in het team over goed taalonderwijs en een nieuw curriculum. De maatschappij verandert en het onderwijs verandert mee. Dat biedt zowel kansen als uitdagingen! Wanneer we recht willen doen aan alle leerlingen, zullen we moeten zoeken naar nieuwe mogelijkheden om het (taal)onderwijs uitdagend en passend te maken voor de verschillende doelgroepen en hun uitstroomperspectieven.